Sửa lỗi attach file mdf va ldf trong sql server 2008

mọi người giúp cái này được không.!! mình đang sử dụng sql 2014 nhưng muốn attack file qua sql 2008 nó cứ báo lỗi vesion 752… có cai đã từng bị lỗi nay mà sữa được chỉ mình cái… tks m.n

cái đó là lỗi về quyền:

 • quyền truy cập ổ đĩa, thư mục=> làm như trên: copy vào vị trí data…; hoặc thay đổi quyền ổ cứng, thư mục( chọn thư mục, properties-> secure…
 • quyền truy cập, sửa đổi, copy sang ổ khác…=>chọn tệp (đuôi mdf và ldf) properties-> secure chọn addvance rồi cho phép full control kiểu gì cũng được
 • Nếu không được nữa thì (quyên rồi, đang nghĩ ra mà lại quyên, để bao giờ nhớ lại tớ nói tiếp)

nhớ rồi t3: chạy dưới quyền amind
Nếu cách 1 không thành công=> T3; t3 không thành công => t2

còn lỗi nữa là 2 file phải đúng tên: ten.mdf và ten_log.ldf; nếu nhầm sang ten.ldf và ten_log.mdf thì cũng không được.

phải đăng nhập để like cho thớt, đúng là chỉ cần dùng quyền admin là được.

ko biết mysql thế nào chứ cái giống sql sever củ chuối này thì để ở thư mục data mới ok


mọi người ơi, bày mình sửa lỗi này với, mình attach mdf được mà ldf mình làm là bị lỗi như thế

Chỉ cần chọn tập tin .mdf thôi, .ldf nó tự nhận.

2 Likes

vẫn ko đc bạn ơi, bạn có cách nào nữa ko ạ?

Khi Attach chỉ cần chọn MDF, nó sẽ tự add thêm đường dẫn tới LDF (transaction logfile).
Nếu cái file LDF của bạn đang nằm ở đâu đó, ko đúng với đường dẩn nó chỉ ra, thì tự copy vào cho đúng chổ là attach được thôi.

2 Likes

ai còn cách nào nữa k ạ

Bạn chỉ chọn .mdf thôi. Sau khi chọn xong (nhấn OK) thì nó sẽ hiện ở phần Database to attach:, nhấn chọn vào nó, xem ở phần Database details: xem nó có hiện đủ 2 tập tin .mdf.ldf chưa và xem đường dẫn/tên của tập tin .ldf có đúng chưa. Chưa đúng thì nhấn vào nút để chọn lại.

3 Likes

Attach thì chỉ có dùng giao diện, hoặc lệnh, còn cách gì nửa.
Xem cái này có giúp được bạn ko: https://youtu.be/nFYY-86UVnQ

2 Likes
===================================

Attach database failed for Server 'WIN-EIJFMEDO736\SQLEXPRESS'. (Microsoft.SqlServer.Express.Smo)

------------------------------
For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=9.00.4035.00&EvtSrc=Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExceptionTemplates.FailedOperationExceptionText&EvtID=Attach+database+Server&LinkId=20476

------------------------------
Program Location:

  at Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server.AttachDatabase(String name, StringCollection files, String owner)
  at Microsoft.SqlServer.Management.SqlManagerUI.AttachDatabaseData.PrimaryFile.Attach()
  at Microsoft.SqlServer.Management.SqlManagerUI.AttachDatabase.SendDataToServer()

===================================

An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)

------------------------------
Program Location:

  at Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteNonQuery(String sqlCommand, ExecutionTypes executionType)
  at Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteNonQuery(StringCollection sqlCommands, ExecutionTypes executionType)
  at Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExecutionManager.ExecuteNonQuery(StringCollection queries)
  at Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server.AttachDatabaseWorker(String name, StringCollection files, String owner, AttachOptions attachOptions)
  at Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server.AttachDatabase(String name, StringCollection files, String owner)

===================================

A system assertion check has failed. Check the SQL Server error log for details. Typically, an assertion failure is caused by a software bug or data corruption. To check for database corruption, consider running DBCC CHECKDB. If you agreed to send dumps to Microsoft during setup, a mini dump will be sent to Microsoft. An update might be available from Microsoft in the latest Service Pack or in a QFE from Technical Support. 
During redoing of a logged operation in database 'QuanLyNha', an error occurred at log record ID (6576:71992:4). Typically, the specific failure is previously logged as an error in the Windows Event Log service. Restore the database from a full backup, or repair the database.
Could not open new database 'QuanLyNha'. CREATE DATABASE is aborted.
Location:	 pageref.cpp:6015
Expression:	 rowPtr [fsLog->log_modOffset] == fsLog->log_oldValue
SPID:		 52
Process ID:	 1204 (.Net SqlClient Data Provider)

------------------------------
For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=3624&LinkId=20476

------------------------------
Server Name: WIN-EIJFMEDO736\SQLEXPRESS
Error Number: 3624
Severity: 20
State: 1
Line Number: 1


------------------------------
Program Location:

  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteNonQuery(String sqlCommand, ExecutionTypes executionType)

Mọi người ơi, em gặp vấn đề về lỗi Attach file mdf này ạ, mọi người hỗ trợ em cách fix với ạ em cảm ơn mọi người

Có thể do CSDL (tập tin mdf) của bạn đang bị hư (hỏng dữ liệu). Hoặc bạn đang cố thêm tập tin mdf của phiên bản lớn hơn phiên bản SQL Server đang dùng.

Theo như đoạn trên thì do việc so sánh giữa CSDL (mdf) và bản ghi nhật kí (ldf) không tương đồng nên CSDL không được thêm vào SQL Server.

3 Likes

Mọi người giúp mình lỗi này với ạ

1 Like

Bác nhấp phải từng file đó chọn properties, qa bảo mật. Thêm “everyone” vào chọn “allow” hết là ok

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?