Review về ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mọi người có thể cho em xin review về ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với ạ (cần học những gì, cơ hội việc làm, lương…). Em định nộp và trường spkt và đang không biết nên chọn clc hay đại trà (do tiếng anh của em không được tốt). Điểm học bạ của em là 27đ. Xin cám ơn.

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?