Review trường đại học HUTECH

Mọi người cho em xin ít review về trường đại học Hutech với ạ, em đanh có ý định sẽ học ngành CNTT ở đây mà lúc nói đến thì nghe có người bảo trường này không được em hoang mang lắm ạ

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?