Prototype và _proto_ trong JS là gì?

Anh thử đọc cách giải thích về vấn đề này của anh Hoàng xem

4 Likes

ngoài function có thuộc tính prototype, còn object nào có thuộc tính này ko ạ?

Như mình nói ở trên, thuộc tính prototype chỉ có function mới có, còn object thì không.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?