Ngành Kỹ thuật máy tính dạy cái gì?

Em muốn làm lập trình viên ạ. Cho em hỏi bên kỹ thuật máy tính có những lập trình gì ạ? có giống lập trình bên công nghệ thông tin hay khác ạ? Em cảm ơn nhiều

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?