Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông nên vào trường nào?

e xin hỏi: e học ngành KT điện tử viễn thông, e có biết 2 trường giảng dạy ngành là Tôn Đức Thắng và KHTN, điểm thi của e cũng ổn, e muốn hỏi vào trường nào tốt hơn ạ?

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?