Ngành Khoa học dữ liệu nên học UIT hay KHTN?

Khoa học tự nhiên mới mở ngành khoa học dữ liệu ạ em phân vân ko biết nên chọn trường khtn hay uit ạ, mấy anh chị có thể tư vấn giúp em được không ạ ?

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

Tiết kiệm chút xíu char làm gì vậy bạn :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?