Nên học cntt trường nào ở miền nam?

E sn 2002 ở cần thơ, đam mê cntt nhưng vẫn còn phân vân về trường học :thinking:. Nhất là đh ct và đh kt-cn ct
Mong ace tư vấn :smile:

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?