Nên chọn đh khoa học tự nhiên hà nội hay là đh thăng long, để học công nghệ thông tin

Em nên chọn đh khoa học tự nhiên hà nội hay là đh thăng long, để học công nghệ thông tin ạ

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?