Mong các sư phụ giúp đở

Em đang học lập trinh c++ mà em sau khi hoàn thành ,em đinh viêt game cơ vua ,anh chị co biết freamword nào chỉ en với , em cảm ơn

Bạn có thể tìm hiểu Qt4. Cocode 2d

Anh Đạt sắp ra khóa C++ mới đó, có khóa nhỏ OOP và làm software với Qt :slight_smile:
Link: Giới thiệu về khóa học C++ dành cho người chưa biết hoặc biết một ít về lập trình

thanks anh nhiều

Heading

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?