Macbook Air đời mid 2011 được tặng học CNTT ổn không?


(Hoang Anh Pham) #1

Em được thím bên nc ngoài tặng cho con Macbook mid 2011 học CNTT chuyên ngành An toàn thông tin ổn không mọi người???


(Trần Hoàn) #2

Không nhé bạn, trừ khi bạn có một cái máy tính xịn hơn RẤT NHIỀU khác để làm việc.


(Tao Không Ngu.) #3

Hi Hoang Anh Pham.
Ổn bạn ạ. Máy chỉ là công cụ thôi. Quan trọng là người dùng nó. Bạn có thể bỏ nó trong tủ kính và bật màn hình lên bầy cho đẹp còn lại dùng giấy bút để code và debug cũng được.


(Hoang Anh Pham) #4

Con Lenovo Thinkpad W530 đc ko bác


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?