Lỗi về lệnh return của hàm trong C#

à đúng rồi ạ , em thấy trên StackOverFlow người ta cũng làm như vậy , cảm ơn các Bro ạaaaa, để em tự tìm hiểu

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?