Lỗi liên kết hình ảnh html

Nhờ mọi người giúp ạ

Bạn thiếu dấu “/” kìa.

<img src="" />
2 Likes

vẫn không được bạn ơi

nếu để ảnh chung 1 thư mục thì cần gõ là được mà nếu vậy thì nhìn vào nhiều ảnh quá nên bị rối

Xem lại đường dẫn đúng chưa bạn ?

đúng bạn ơi mình copy từ thanh địa chỉ luôn mà

Thử để dường dẫn là “BaiTap\DoTrongMinh.png” xem, bỏ phần trước đi

1 Like

cũng không được bạn ơi

Hay là do trình duyệt không hiển thị ảnh. Ở tùy chọn thiết lập trình duyệt.

Đường dẫn tuyệt đối tập tin cục bộ thì thử thêm giao thức file:/// như trình duyệt hiển thị.

Nếu muốn chính xác nữa thì dùng chức năng Kiểm tra (Inspector), hoặc Tài nguyên (Resources).

2 Likes

cách file:/// được rồi ạ cảm ơn anh và mọi người đã giúp <3

Đừng set cứng đường dẫn thế này, bạn nên cho file ảnh vào cùng thư mục với file html này. rồi gọi mỗi tên file là được luôn ý

1 Like

Nên để file ảnh trong cùng 1 folder img, rồi folder img cùng nằm trong cùng 1 folder với file html.

Ví dụ:

website_ngok_nghek/ 
|_ index.html
|_ img/
  |_ banner.png
  |_ anh001.png
  |_ ...

Hạn chế dùng đường dẫn tuyệt đối.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?