Làm thế nào để edit hoặc chèn thêm một function trên file ELF

Chào các bạn, Mình có 1 thắc mắc như sau:
Làm thế nào để edit hoặc chèn thêm 1 function vào file binary trên linux có type như sau:

ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, not stripped

Mình ở HCM, rất cần được hướng dẫn để có thể chỉnh sửa được những file như này
Bạn nào biết thì chỉ, hoặc dạy cho mình với nhé, mình xin cảm ơn và đóng học phí đầy đủ ^^

Bạn tham khảo tại đây thử xem.
Key word là: ELF injection hoặc cách khác là reverse engineering

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?