Kiểm tra 3 số a, b, c có tạo thành một tam giác không và loại của tam giác đó

Ở trang chủ bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + F. Tìm new topic rồi click vào đó nhé.

Mình quên không trích dẫn. Bạn đọc comment trên của mình nhé.

Cảm ơn bạn nhiều nha

public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);

		System.out.printf("input side a of triangle: ");
		int a =sc.nextInt();
		System.out.printf("input side b of triangle: ");
		int b =sc.nextInt();
		System.out.printf("input side c of triangle: ");
		int c =sc.nextInt();

		if (a<=0 && a+b<c) {
			System.out.printf("Triangle 3 sides: %d,%d,%d is Error triangle",a,b,c);
		} else if ( a==b && b==c ){
			System.out.printf("Triangle 3 sides: %d,%d,%d A1 triangle",a,b,c);
		} else if ( a==b || b==c || c==a ){
			System.out.printf("Triangle 3 sides: %d,%d,%d A2 triangle",a,b,c);
		} else if ( (a*a==b*b+c*c)||(b*b==a*a+c*c)||(c*c==a*a+b*b)){
			System.out.printf("Triangle 3 sides: %d,%d,%d A3 triangle",a,b,c);
		} else if ( (a*a+b*b<c*c)||(c*c+b*b<a*a)||(a*a+c*c<b*b)){
			System.out.printf("Triangle 3 sides: %d,%d,%d A4 triangle",a,b,c);
		} else if ((a*a+b*b>c*c)||(c*c+b*b>a*a)||(a*a+c*c>b*b)){
			System.out.printf("Triangle 3 sides: %d,%d,%d A5 triangle",a,b,c);
		}
	} 

\ mọi người cho em hỏi m viết như thế này thì sao ạ

1 Like

Có mấy vấn đề như thế này:

  • A1 A2… triangle là gì thế cậu? :smile:
  • Cậu vẫn có thể có tam giác đều với a, b, c đều nhỏ hơn 0.
  • Nếu b+c < a, tam giác vẫn valid theo code của cậu.

Thử xem xét nhé! :smile:

3 Likes

thanks banj nha vi mình sống ở nước ngoài nên đề bài của thầy sẽ viết tắt vd như A1 A2 thì sẽ là tam giác nầy các thứ

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?