Immutable update pattern là gì

Chào mọi người, mọi người cho em hỏi Immutable update pattern là gì vậy nhỉ, trình độ tiếng anh em hơi kém nên đọc tài liệu tiếng anh k thấm, mong mn giúp em với, em xin cảm ơn

Mình vừa trả lời kèm ví dụ ở bài trước xong: Hướng dẫn update state trong react redux

3 Likes

nó kiểu như là muốn thay đổi thì phải clone ra đúng không anh :smiley:

1 Like

Oh, immutable không thay đổi được cậu ạ. Cậu chỉ có thể tạo ra kết quả một object mới thôi.
Từ post của @Lovemagic

a = [1,2,3];
b = a.concat(4); // b là object mới, chứa [1,2,3,4]
console.log(a) // [1,2,3]

Lý do chính để cậu implement pattern này là để tránh Aliasing Bug (check phần “See also” nha). Cậu thường dùng nó khi triển khai các Value Object, hoặc triển khai các lớp nghiệp vụ không cho phép thay đổi các phụ thuộc tới nó (cậu không muốn thay đổi CustomerRepository khi đang thực hiện một nghiệp vụ trong CustomerService đâu :sweat_smile: ).

See also:

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?