Hỏi về chương trình liên kết quốc tế của đại học bách khoa Hà Nội

Anh/ Chị học ở HUST cho em hỏi về chương trình liên kết quốc tế ạ?
1: Cho em hỏi về học phí của chương trình? Nếu sau 2 năm mình có nguyện vọng ra nước ngoài thì học phí như nào?
2: Chất lượng so với hệ đại trà như nào ạ?
3: bằng có như hệ đại trà hay không?
4: Cơ hội nghề nghiệp nếu học ở đây có giảm sút so với hệ đại trà hay không?

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?