Hỏi về chương trình đào tạo ngành CNTT ở Trường ĐH Quốc Tế

Chào anh chị ạ. Em có nguyện vọng muốn được học ngành khoa học máy tính ở BK mà giờ em không đủ điểm để vào BK nữa :(( Em muốn hỏi là có anh chị nào biết gì về chương trình đào tạo ngành CNTT ở đại học Quốc Tế HCM không ạ? Em đánh giá bản thân em sẽ phù hợp với chương trình học hiện đại, thực hành nhiều và có hơi hướng quốc tế hơn. Em thật sự muốn được nghe nhận xét và cả lời khuyên từ anh chị ạ. Kiểu bây giờ em đang lạc trôi và không thật sự biết phải đi về đâu nữa :((

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?