Học điện tử viễn thông (phần cứng) trường nào tốt nhất

Chào mn. Mình là một người có đam mê về phần cứng, điện tử nên mình muốn thi vào ngành Điện tử viễn thông. Mình thấy có rất nhiều trường đào tạo tốt về ngành này.
Mình muốn hỏi mn là BK HN, đại học công nghệ UET, học viện bưu chính viễn thông. Trong 3 trường này thì trg nào là môi trường tốt nhất để học về Mảng phần cứng.
Rất mong nhận đc sự tư vấn của mn

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

move nhầm :frowning:

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

Chào mn. Mình là một người có đam mê về phần cứng, điện tử nên mình muốn thi vào ngành Điện tử viễn thông. Mình thấy có rất nhiều trường đào tạo tốt về ngành này.
Mình muốn hỏi mn là BK HN, đại học công nghệ UET, học viện bưu chính viễn thông. Trong 3 trường này thì trg nào là môi trường tốt nhất để học về Mảng phần cứng.
Rất mong nhận đc sự tư vấn của mn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?