Fpt đà nẵng hay bách khoa đà nẵng?

Em muốn xin review của những anh/ chị đang học Công nghệ thông tin ở FPT Đà Nẵng hoặc Bách Khoa Đà Nẵng về chương trình học, cơ sở vật chất, … ở cả hai trường ạ.

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?