[Event có quà] I challenge DNH to

Mình mới thử trên Python để dịch đoạn TODO của bạn:

>>> "\u002a\u002f\u0053\u0079\u0073\u0074\u0065\u006d\u002e\u006f\u0075\u0074\u002e\u0070\u0072\u0069\u006e\u0074\u006c\u006e\u0028\u0022\u0064\u0022\u002b\u0022\u0075\u0022\u002b\u0022\u0063\u0022\u002b\u0027\u0071\u0027\u002b\u0027\u0075\u0027\u002b\u0027\u006f\u0027\u002b\u0027\u0063\u0027\u0029\u003b\u002f\u002a"
'*/System.out.println("d"+"u"+"c"+\'q\'+\'u\'+\'o\'+\'c\');/*'

@drgnz thế này có được coi là hợp lệ không?

4 Likes

=))) Ui, Java có trick hay thế. Mình cứ tưởng code thiếu chứ :penguin:

@noname00 :penguin: cứ không đụng vô mây cái cấm là hợp lệ hết.

2 Likes

Trong code bạn ấy có liệt kê các kí tự theo thứ tự y như username, có thêm mấy dấu \ đứng giữa nữa nên mình hỏi lại bạn cho chắc.

Đúng rồi, nhưng mình chỉ cấm dùng mảng th \ OvO /

2 Likes

Old: https://repl.it/Nx0u/0
New: https://codepad.remoteinterview.io/JIEYBHZYYQ

// package whatever; // don't place package name!

import java.io.*;

class Main {

 public static Integer ANSWER_TO_LIFE_AND_UNIVERSE = 42;
 public static long MAGIC_DUC = ANSWER_TO_LIFE_AND_UNIVERSE - 9223372036854695718L;
 public static long MAGIC_QUOC = ANSWER_TO_LIFE_AND_UNIVERSE - 9223372036829082599L;

 public static void main(String[] args) {

  System.out.print(jUtilRandom(MAGIC_DUC) + jUtilRandom(MAGIC_QUOC));
 }

 public static String jUtilRandom(long param) {
  java.util.Random rand = new java.util.Random(param);
  StringBuffer sb = new StringBuffer();
  for (int i = 0;; i++) {
   int k = rand.nextInt(27);
   if (k == 0)
    break;

   sb.append((char) ('`' + k));
  }

  return sb.toString();
 }

}

ducquoc

thủ thêm cái kiếm vé đi HCM event :smiley:

6 Likes

:3 Cách hay.
+1 Cách làm.

:smile: Lần sau mình sẽ để ý hơn. Sr bạn nhiều nhé.

2 Likes

Bạn này có nhiều tool thú vị quá nhỉ.

2 Likes

Ngày kết thúc Event là 19/11 nhé

1 Like

Tạo 1 file test.txt có chứa chuỗi PhucHoang207
Đọc vô thôi

#include <fstream>
#include <string>
#include <iostream>

int main() {
  std::fstream f("test.txt", std::ios::in);
  std::string s;
  f >> s;
  f.close();
  std::cout << s << std::endl;
  return 0;
}
3 Likes

Góp vui với mọi người mới được, thủ thuật đánh vòng gây sự phức tạp :joy:

<?php sprintf('%s === %s', 'dqh', import('', array_reverse(["\x68", "\x71", "\x64"])); ?>
3 Likes

Ấy, PHP thì em ko biết, nên e đọc code bừa mà có chữ dqh là tèo rồi anh nhé :penguin:

3 Likes

Cái này nó in ra chữ dqh === dqh ấy mà, viết vậy để chắc chắn 2 chuỗi in ra phải giống nhau :joy: Không so sánh nó sẽ ra kiểu như vầy:

<?php sprintf('%s', import('', array_reverse(["\x68", "\x71", "\x64"])); ?>
2 Likes

Perfect :)))

3 Likes

như này được ko anh

3 Likes

=)) Ui trời, hay đấy. Đúng là không cấm nhập rồi in.

2 Likes

hết thời gian chưa anh

Mai chốt bạn nhé :stuck_out_tongue:
Đăng ký vé nào.

1 Like

Cho em 1 vé ở Hà Nội nhé

1 Like

Kết thúc event \ OvO /
Và chỉ có 2 bạn đăng ký vé nên chúc mừng hai bạn Chu Thương (@Chu_Thuong) và bạn Duc Quoc (@ducquoc) đã giành được vé.
Hai bạn liên hệ anh Lê Đình Huy (@Le_Dinh_Huy) để nhận vé cho mình.

Và cuối cùng là lời cảm ơn tới mọi người đã tham gia event lần này :3

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?