CNTT ở trường Kinh Tế Quốc Dân liệu có ổn không?

Mình đang là học sinh năm 2002 ở Hà Nội. Mình đang phân vân không biết Ngàn CNTT ở NEU hiện tại có tốt không ạ? Mong được mọi người tư vấn.

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?