Chọn trường đại học dạy CNTT: ĐH Giao thông vận tải và ĐH Công nghiệp

Dạ em đang tìm trường dạy CNTT nhưng ngưỡng 23,24 điểm. Em đang cân nhắc giữa trường giao thông vận tải và đh công nghiệp vì cả hai trường năm ngoái đều lấy 22 điểm nhưng em không biết học trường nào sẽ tốt hơn. Anh/chị nào biết cho em xin lời khuyên với ạ! Em cảm ơn!

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?