Chọn ngành cntt ở đại học sư phạm kỹ thuật tpHCM

Chào mọi người, sắp tới em chuẩn bị thi tốt nghiệp để vào đại học… Ngành em chọn là ngành về cntt, em xin hỏi chất lượng đào tạo tại spkt như thế nào? Có một số nơi bảo rất tốt nằm trong top có 1 số nơi bảo khác… Cho em hỏi nó như thế nào ạ… Em cảm ơn… Mong mn giúp đỡ.

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?