Cho em hỏi về bài tập java web ạ

Các bác cho em hỏi java web , em viết thẻ form trong servlet nhưng khi ấn button để chuyển trang và gửi action sang servlet khác nó bị lỗi trong servlet đấy . Bác nào fix hộ e với

1 Like

Bạn mở tab GlassFish server của Netbeans xem thông báo lỗi rõ hơn nhé. Mình đoán bị lỗi ở SupplierContext

với những lỗi này bạn nên xem lại logcat nó báo ở đâu vào đấy xem là ra thôi :slight_smile:

bạn kiểm tra lại các object mà bạn sử dụng xem , lỗi này xuất hiện khi bạn dùng 1 object mà lúc đó nó đang tham chiếu đến null hoặc nó chỉ mới được khởi tạo mà chưa tham chiếu đến vùng giá trị nào…

Bác nào tv giúp e với

Hiện bạn đang chạy web app java ở server nào? Tomcat hay GlassFish?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?