Chỉ cách giá trị tự tăng thêm 1 đơn vị trong SQL

Làm cách nào mình thiết lập trong SQL server trong bảng Table nó tự tăng thêm một giá trị lúc mình nhập dữ liệu ạ?

Ví dụ:
Lúc nhập dữ liệu vào SQL trong bảng Table

MaKH TenKH SDT
KH01 Nguyễn Văn A 0909726376
KH02 Nguyễn Văn B 8464643467
KH03 Nguyễn Văn C 0927355435
KH04 Nguyễn Văn D 0909726376

=> Lúc mình nhập vào bên TenKH, SDT thì MaKH sẽ tự nhảy KH + giá trị tự tăng thêm 1 đơn vị
(^-^), Mong mọi người chỉ giáo giúp em với ạ, em xin cảm ơn ạ !.

Kỹ năng tìm kiếm Sờ Téch Âu Vờ Phờ Lâu của bạn vứt đi đâu, mình mất chỉ đúng 3 giây để cho bạn thấy một ví dụ ngay và luôn.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?