Chất lượng đào tạo công nghệ thông tin của Đại học quốc gia Hà Nội

Chào các anh chị ạ. Em năm nay 2k2, vừa thi xong, đang lăn tăn chuyện chọn trường. Em muốn hỏi các tiền bối đã và đang học khoa công nghệ thông tin của trường Đại học công nghệ ĐHQGHN về chất lượng đầu ra của khoa mình ntn ạ? Nếu so sánh với bên Đại học Bách Khoa Hà Nội thì sao ạ? vì e đủ điểm đậu cả 2 trường, nhưng vì gia đình không khá giả nên định từ bỏ Bách Khoa để học ĐHQGHN, e mong là sẽ nhận được nhiều lời khuyên từ các anh chị!

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

3 posts were merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?