Cần tư vấn chọn trường CNTT

Cho em hỏi là em nên học CNTT ở ĐH Kinh tế-Kĩ thuật Công nghiệp hay CĐ FPT Polytechnic ạ?
Bằng Đại học có phải vẫn hơn bằng Cao Đẳng không ạ?

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?