Cần mọi người tư vấn chọn trường học thiết kế đa phương tiện

Nếu em muốn học chỉnh sửa , edit video, thiết kế đa phương tiện thì có trường đại học nào dạy hay đào tạo không ạ ?

Google search Google search !!

1 Like

Bạn copy câu hỏi này paste vào google sẽ ra câu trả lời từ những người có cùng thắc mắc với bạn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?