Cài đặt Visual Studio 2015

Mọi người cho mình hỏi có ai đã và đang dùng Visual Studio biết nên cài những cái gì không? Ví dụ như nếu lập trình C++ thì nên cài những cái gì, mình cài tự động, chờ mất 3h, cuối cùng làm thử project về c++ cuối cùng hiển thị " The system cannot find the file specified" dù mình viết đúng code :joy:. Cần sự tư vấn :joy:

1 Like

không đầy đủ thì mới phải hỏi thêm chứ @@.

C++ Thì bạn chỉ cần cài phần mở rộng của C++. Trong lúc cài đặt VS hiện thị rất rõ ràng rồi mà nhỉ ?

Thư viện bạn sử dụng trong code không tồn tại trong hệ thống.
Có thể bạn cài thiếu nếu để tự động cài
Hoặc bạn viết nhầm trong lúc code :slight_smile:

1 Like

anh cho em hỏi, em sử dụng wifi chỉ cho phép sử dụng chrome hoặc coccoc mà cài online visual studio 2015 thì liệu có được không ạ, cái wifi ấy chỉ dùng được bằng chrome hoặc coccoc thôi còn dùng các app như facebook, youtube,… thì không dùng được ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?