Cài đặt Elasticsearch


(samurai) #1

Có bác nào cài elasticsearch trên máy tính cá nhân với hơn 2 datanode chưa ạ? Giúp em với :frowning:


(Xuan Phuong) #2

Sao không đưa hẳn câu hỏi để mọi người còn giúp ?


(Hung) #3

Search Google một phát ra luôn nè :yum:


(samurai) #4

ý em là cách cài đặt elasticsearch với 1 master node và 2 datanode ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?