Cách làm tràn bộ nhớ ram trên máy tính


(Project: Nightcore) #21

ĐƠN GIẢN THÔI LÚC TRƯỚC CÓ DÙNG PASCAL LÀM CÁI MẢNG 2 CHIỀU 1000000XXXX ko nhớ rõ lắm thì cái ram nhanh chóng bay vù vù lên full :))


(Triet) #22

Đệ quy vô tận. Tạo một hàm đệ quy không có điều kiện dừng.
Các hàm chưa được xử lý xong được chứa trong stack, khi quá nhiều hàm sẽ dẫn đến stack-overflow.


(vu van thinh) #23

theo như mọi ng nói thì máy tính khi đó nó có thông báo hết ram rồi delay k ạ hay nó chỉ chậm do thiếu ram thôi ạ


(Triet) #24

Bên Java thì khi tràn bộ nhớ nó sẽ ném ra OutOfMemoryException và ngừng chạy. Em viết hàm đệ quy vô tận chạy bên C xem thế nào.


(Phạm Tiến Đạt) #25

thử làm 1 file asm rồi khai báo và gán nhiều nhất có thể nhưng không giải thoát bộ nhớ :slight_smile:


(Quân) #27

đệ quy vô tận sẽ sinh ra lỗi stackoverflow chứ không tràn được RAM đâu


(Sherly1001) #28

Kiểu này á bạn. :joy:

long double *a;
int i = 0;
While(1) {
  a[i++] = new(long double);
}

(Trần Hoàn) #29

Không, nó vẫn chỉ là data trong 1 app, app xài hao quá vẫn có thể bị hệ điều hành kill


(Sherly1001) #30

Giời mới biết có cái đó. :stuck_out_tongue:


(Đào An) #31

Cứ đọc file vài GB vào Ram là dễ đầy ram


(Vô Thin) #32

Tràn bộ nhớ vật lý hay bộ nhớ luận lý. Muốn tràn bộ nhớ vật lý dễ ẹc: mở máy ra, lấy lon bia/ lon coca đổ lên => không tràn không ăn tiền :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?