Xin tài liệu CSharp

Các anh chị bạn bè nào có tài liệu C# có thể share cho e dc k ạ :smile:

Đây này: Tài liệu cơ bản về C#
Nhớ dùng công cụ tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi mới nhé :smile:

1 Like

http://daynhauhoc.com/t/tai-lieu-co-ban-ve-c/1444

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?