Xin review cuốn Phương pháp đọc sách hiệu quả

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

1 Like

Haha, được dịp thả tim rồi, có bài review ngay luôn đây :smiley:

3 Likes

Ai mà dạy phương pháp đọc sách thì mình sẽ đưa quyển “The Art of Computer Programming” để họ thực hành thử. :relieved:

3 Likes

Câu trả lời của Bạn đầy tính thách đố khiêu khích, tất cả những gì bạn học ở trường lớp thì đều là học cái chuyên môn, chẳng ai dậy Bạn kỹ năng nền cả, còn quyển Bạn giới thiệu kia thì nó là cuốn về lập trình mang tính chuyên ngành, ko đại chúng.

review thì sẽ tiết kiệm thời gian vì mình ko phải đọc, mà quan trọng là mua online mình ko có cơ hội cầm đọc trước, và lúc này t ko có tiền , quyết định mua thì cần cân nhắc kỹ.

1 Like

Okie, vậy review kiểu khác.

Cuốn sách chỉ những hướng dẫn cơ bản khi tiếp cận một cuốn sách, như kĩ năng mở rộng tầm nhìn mắt để tăng số lượng chữ đọc được trong một phút, phân bố thời gian đọc sách hằng ngày, lập danh sách kế hoạch các chương sẽ đọc trong tuần, kỹ thuật mindmap để tóm tắt kiến thức cuốn sách, áp dụng thực tế sau khi đọc,…

Kết quả là chả giúp được gì cả. Vote đốt sách.

5 Likes

Vậy nếu mình nói không nên thì bạn không mua hay vẫn mua ???

2 Likes

những Bạn nào đã bỏ tiền đánh giá, nếu họ thấy ko đáng tiền thì họ sẽ nói ko đáng thôi, vì dù sao họ cũng mất tiền, t nghĩ chẳng ai thấy hay mà lại đi đánh giá ko hay cả, ví dụ các Bạn xem film, các Bạn chả ưu tiên xem Film mà có tỷ lệ IMDb cao, nổi tiếng còn gì.

  • Bạn muốn đọc thì cứ đọc. (Mình đã search và đã thấy ebook cuốn này)
  • Đừng có lấy suy nghĩ của bạn áp đặt lên người khác.
  • Ví dụ của bạn rất tiếc lại không phù hợp với mình.
3 Likes

Ok Bạn, tôi cũng mới tìm dc ebook đó, BẠN có thể khóa dùm tôi topic này, tôi ko có quyền xóa topic của mình, việc xóa topic này của tôi bằng cách gắn cờ là ko chấp nhận được,

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?