Xin cho ý kiến về Đại học trực tuyến FUNix


(Nguyễn Đình Anh) #68

Cái học xong 3 tín chỉ thì mình thấy có mấy anh học xong rồi và đi làm luôn :)) Nhưng bạn cũng phải có năng lực mới được học nữa. Giaso trình học thì hơi loãng, bạn sẽ cần phải tự tìm hiểu và tự học khá nhiều đó :slight_smile:


(Thảo Như Lê Vũ) #69

Vậy anh học ạ? Cho e xin gmail hoặc facebook để liên lạc với ạ. Em đang học 12. Dự định của e là vừa học chính quy vừa học bên Funix nữa. Bên đại học em định theo học an toàn thông tin. Học bên Funix thì e theo phần mềm.


(Nguyễn Đình Anh) #70

Bạn liên hệ trực tiếp với mình ở trên này nhé :slight_smile:


(Phi404) #71

Giá trị nhất là được hỏi vô số câu hỏi ngu mà không dám hỏi ở chỗ khác là ăn chửi sml , hỏi nhiều lại được thưởng.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?