Trình duyệt bị đơ khi paste source code bằng Selenium

Chào các bác lại là mình dey, mình dùng thư viện requests để gửi yêu cầu post đến một trang web, sau đó mình dùng selenium để dán soucre code vừa được response lại vào một ô text trên một trang web khác thì bị lỗi đứng chrome, mình thử chuyển sang firefox dán được nhưng vô cùng lag và chậm. Xin các bác giải đáp !

Chắc là lượng text lớn quá nên bị như vậy đó.

3 Likes

1000 dòng có được coi là lớn trong selenium không ạ ?

Thông tin của bạn hỏi chung chugn quá, thì cũng sẽ được trả lời chung chung, trừ khi may mắn có ai từng trải qua trường hợp y chang vậy.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?