Trang web chuyên viết thuật toán mới


(Kirito-kun) #1

Cho em hỏi những trang web chuyên viết về những thuật toán hay những giải thuật hay hoặc lời giải cho những bài toán đặc trưng nào đó? Ví dụ như bài toán Josephus chẳng hạn,… Cho em xin đuợc không? Em cảm ơn ạ!


(Hung) #2

https://cp-algorithms.com


(Kirito-kun) #3

Cảm ơn anh! Nhưng cái em cần là trang cập nhật những cái mới hằng ngày ạ!


(Hung) #4

Do bạn ghi “lời giải cho bài toán đặc trưng”, nên mình mới đưa trang CP-Algor.

Còn trang để tham khảo giải thuật (algorithm references) thì có trang này nổi tiếng, chắc ai cũng biết rồi, mình post lại thôi. Mình không dám múa rìu qua mắt thợ đâu. :kissing:


(HK boy) #5

Đâu phải hôm nào cũng có thuật toán mới ra đời hả bạn :v


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?