Tác dụng của hệ cơ số 2, 16, 10 là gì?


(Conan12) #1

Cho em hỏi về tác dụng của hệ 2, 16, 10 với các bác ơi, với lại tại sao lại tạo ra các cơ số như vậy mà không dùng 1 cái thôi ạ ?


(Nguyễn Đình Anh) #2
  • Hệ 10: Cho người đọc.
  • Hệ 2: Mã máy tính.
  • Hệ 16: Dùng để hiển thị màu.

Tại vì mỗi cái có 1 chức năng khác nhau :wink:


(rogp10) #3

Hệ nhị phân là do phân biệt giữa (điện áp) cao & thấp dễ hơn so với giữa 10 mức điện khác nhau. 3 mức (ternary - tam phân) cũng đã chua rồi.

Thật sự chỉ khi hiển thị mới cần thập phân, thì ta giao lại cho phần mềm :smiley: tính chi cho khổ.


(Lê Trần Đạt) #4

Mỗi hệ cơ số sinh ra là vì nó tiện dụng cho một (hoặc nhiều) mục đích nào đó.
Hệ cơ số 10 là vì , đây là giả thuyết, con người có 10 ngón tay, dễ đếm.
Nếu mà người có 6 ngón tay như người ngoài hành tinh thì chắc đã dùng hệ 6.

Hệ 2 là vì như @rogp10 trả lời, nhận diện high low chỉ cần 2 là được

hệ 16 là để biểu diễn được số lớn với ít ký tự hơn. Đặc biệt là khi mình dùng nó để biểu diễn số nhị phân. Trong lập trình phần cứng hoặc các lập trình liên quan đến bit nhiều thì mình dùng số hex hay hệ 16 rất tiện. Bởi vì một số trong hệ 16 thể hiện được 4 bit (hay 4 số) trong hệ nhị phân.

Ví dụ bây giờ mình muốn biểu diễn số 1111 1111 trong hệ nhị phân sang hệ 16 thì rất đơn giản, 0xFF bởi vì F1111. Các bạn để ý là cái số 0xFF tương đương với 255 tức là 8 bit hay là 1 byte đó.

Vậy là thay vì phải viết dưới hệ nhị phân rất dài nhưng phù hợp cho máy tính, mình có thể chuyển sang hex ngắn hơn và phù hợp cho con người.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?