Python nhập số nguyên và xuất ra tháng âm lịch tương ứng

Giúp em bài này với ạ! Em cảm ơn.
Nhập 1 số nguyên. Nếu số đó không nằm trong khoảng 1 ->12 thì thông báo số vừa nhập ko phải là 1 tháng. Nếu số đó nằm trong khoảng 1 -> 12 thì xuất ra tháng tương ứng. VD: 1 -> “Tháng Giêng”, 2 -> “Tháng Hai”, 12 ->“Tháng Chạp”.

Theo đề bài thì em có hiểu được như sau:

Trong lịch âm. Tháng giêng dùng để chỉ tháng đầu của năm còn tháng chạp là tháng cuối của năm. Tháng âm lịch chỉ có 29-30 ngày, nên dẫn đến năm âm lịch chỉ có 354-355 ngày, ngắn hơn năm dương lịch trung bình 11 ngày; hay nói cách khác là năm âm lịch đi nhanh hơn năm dương lịch là 11 ngày, 3 năm nhanh hơn 1 tháng, 9 năm nhanh hơn một mùa. Cụ thể các tháng trong lịch âm như sau:

Tháng 1: 29 hoặc 30 ngày
Tháng 2: 29 hoặc 30 ngày
Tháng 3: 29 ngày
Tháng 4: 29 ngày
Tháng 5: 30 ngày
Tháng 6: 29 ngày
Tháng 7: 29 ngày
Tháng 8: 29 đến 30 ngày
Tháng 9: 30 ngày
Tháng 10: 29 đến 30 ngày
Tháng 11: 30 ngày
Tháng 12: 30 ngày

xuất là xuất cái gì?
mà trên này không phải là chỗ để giải hộ bài tập.

1 Like

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

DNH không cho phép hỏi bài.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?