Proxy trong selenium java spring

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

2 Likes

Đây là điều hiển nhiên

Bạn nghiên cứu cách change IP client bằng D-COM 4G nhé, viết driver tự động bật tắt chờ nhà mạng cấp phát lại IP sau mỗi lần restart.

Bạn chủ topic khởi tạo chủ đề fake là thế nào nhỉ? Trước khi tham gia diễn đàn cũng nên lượn qua một vòng xem có hợp khẩu vị không rồi mới đăng ký nick chứ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?