Phóng vấn sơ loại thực tập ở Viettel hỏi gì vậy mọi người?

internship

(Trâu Gia Gia) #1

Mọi người cho em hỏi là em đăng ký phỏng vấn thực tập ở viettel, không biết đến đó họ hỏi những gì nhỉ. Em đăng ký thông qua trường.


(vu huan) #2

Còn tùy thuộc vào bạn ứng tuyển vào vị trí gì? Hỏi thế này chung chung quá. :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?