Nhập vào là số nhưng lại hiện ra kí tự chữ

c

(Ái Viết) #1

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(Hieu Nguyen Van) #2

Bạn thử mở cmd.exe lên: Gõ Windows + R => gõ vào đó chữ cmd rồi Enter và thử xem có bị lỗi như vậy không?


(Sherly1001) #3

Bạn cho mình xem source code với. :slight_smile:


(đại Nghĩa Ftu) #4

Khi làm việc trong ngành này, bạn nên lưu ý khi gặp lỗi luôn luôn đưa đề bài và mã nguồn thì mọi người mới biết phân tích sai ở đâu nhé :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?