Mọi người giúp em sửa lỗi font

pdf

(Minh Bình) #1


(Vuio) #2

Không phải lỗi font nhá bạn. Hình trên giống như bị mã hóa nội dung.


(HK boy) #3

File PDF thì phải mở bằng trình đọc PDF, sao lại mở bằng MS Word?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?