Mình muốn học lập trình Java thì cần có những kiến thức cơ bản gi?

theo mình cần biết một chút về kỹ thuật lập trình , lập trình hướng đối tượng rồi học về java core , học thêm chút về java swing rồi học android sẽ dễ hơn hoặc có thể học android luôn cũng dc.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?