Mình đang rất căng thẳng vì lý do dưới đây mong các bạn có thể giúp đỡ mình mình cảm ơn


(An Thanh) #21

Đồng cảm với bạn . Mình học cấp 3 cũng từng khá giống như bạn. Mình cũng bị mặc cảm dẫn đến học hành sa sút và cũng học lực trung bình như bạn, nhưng được thầy(cô) thương và giúp đỡ.
Thứ nhất, không biết bạn là nam hay nữ ?
Thứ hai, mình nhận xét bạn là con người sống nội tâm, mình cũng vậy. Bạn nên mở lòng ra vì trong lớp khoảng 40 bạn không lẻ ai cũng xấu.
Hãy nỗ lực phấn đấu đừng quan tậm với những lời dèm pha của họ. Hãy nhớ cần tương lai bạn còn ở phía trước. Cố gắng lện đại học, bạn sẽ có 1 môi trường mới tốt hơn.
Chia sẻ với bạn, mình đang học đại học về CNTT năm sau ra trường rồi.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?