Lỗi mở file exe của C với visual studio code

c

(Hiệp Vũ) #1

Xin chào daynhauhoc, mình có một chút rắc rối mong page giúp đỡ. Như tiêu đề ở trên thì mình dùng visual studio code để lập trình C.
Mọi thứ rất bình thường với debug nhưng khi mình dùng lệnh “g++ -g Main.c -o Main” thì nó xuất ra file exe cho mình. Nhưng khi mình open file exe thì nó không mở file lên được. Có ai đã từng gặp lỗi này chưa tư vấn cho mình với


(Kuroemon) #2

Uả, cái này quen quen, nó không mở lên được hay là mở lên tắt luôn vậy bạn ?


(Hiệp Vũ) #3

mở lên rồi tắt luôn anh ạ


(Kuroemon) #4

Chắc có thể bạn quên lệnh dừng màn hình ở cuối.
Bạn thêm

getchar();

vào cuối hàm main xem sao


(Phạm Tiến Đạt) #5

chạy qua cmd xem.
Mấy cái getchar() chỉ là để dừng màn hình lại để chờ người dùng nhấn 1 phím bất kì thôi chứ nó không hẳn là dừng màn hình. Còn nếu muốn dừng màn hình trên Windows thì cứ xài system("pause") nhé


(Hiệp Vũ) #6

nếu e chạy ở visual studio thì rất bình thường mà mấy a. dùng console có bị sao đâu


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?