Làm sao lúc ẩn form nhưng vẫn thao tác được phím tắt Ctrl+F1?

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Ngữ cảnh + ngôn ngữ cụ thể chứ bạn.

Ẩn nhưng focus vẫn còn ở form đó chăng

Mình cũng chỉ vừa học c# được 1 tuần
Nên mình muốn viết 1 app như là unikey
Khi tạo phím tắt mình hide form thi các phím tắt bật tắt
Unikey nó không hoạt động
Cứ phải bật vào form mới dùng được phím tắt

Mình đang học viết unikey bạn ạ lúc minh ẩn form không có sử dụng được phím tắt , mà phải bật form mới sử dụng được bạn

Mình nhớ không nhầm là có một cái sự kiện là KeyPreview phải không nhỉ? Bạn tìm hiểu thử xem có dùng được không.

À, vấn đề này không nằm ở Form nữa đâu bạn, vì tất cả các ứng dụng đều bị gới hạn phải hiện cửa sổ lên thì mới thao tác phím, chuột trên cửa sổ đó.
Việc bạn muốn nó ở tầng thấp của HĐH, bạn có thể tìm hiểu cách để gọi các hàm tầng thấp để bắt sự kiện phím và chuột.
Từ khóa: c# low level keyboard hook.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?