Làm sao để youtube hiển thị tên bfi hát như những clip dưới đây?


(Hoang Anh) #1

Em đang tính làm youtube nhung em không biết làm cách nào để hiện mục âm nhạc trong video này có bác nào có kinh nghiem chỉ em vói ạ.em cảm ơn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?