Không giúp được gì đừng nói lời đắng cay

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Bạn hãy lấy xác con cá bống đem chôn xuống chân giường, 7x7 49 ngày đêm sau đào lên, thì bài tập sẽ được giải đáp.

Chúc bạn may mắn. Thôi mình đi đây!

4 Likes

Hi @nohlevel

Sorry nha, bọn tớ không nhận giải bài tập hộ đâu.
Cậu bỏ công ra viết code, gặp lỗi, rồi quay lại đây, paste code của cậu với mô tả rõ ràng thì bọn tớ giúp được, chứ chụp mỗi cái đề rồi để đây thì bọn tớ chịu chết! Mong cậu chiếu cố!
Lạy tạ lại cậu :bowing_man: :bowing_man:

Nếu cậu không có bất cứ cập nhật gì cho câu hỏi, câu hỏi sẽ được đóng lại sau 1 ngày. Bạn nào có nhã ý giúp bạn ấy vui lòng trả lời trong thời gian này!

3 Likes

có bác nào cho tý gợi ý cũng được không biết phải làm như thế nào cả lấy gì mà gửi lên chờ sửa

nếu biết làm như thế nào thì cần gì hỏi, cho tí gợi ý đi người ae

đề bài của bạn dài thế, ít nhất bạn hãy dịch đề bài đi chứ, mình kém Tiếng Anh lắm T_T

1 Like

Vậy thì cậu nên nói rõ từ đầu, là cậu cần gợi ý. Nếu cậu chỉ ném mỗi cái đề lên bất cứ diễn đàn nào, cậu chỉ nhận được một trong 2 phản ứng này thôi:

  1. Ignore
  2. Ai đó giải thích cho cậu đây là việc của cậu, và cậu tự nên làm đi.

Hint cho cậu thực ra đã có sẵn ở đề rồi: refer to the lecture notes. Cậu đã làm điều đó chưa?
Đây là môn “Intro to Computing”, đến việc đọc lecture notes, làm theo để giải quyết project (vốn được design không phải để đánh đố, mà để cậu học cách vận dụng kiến thức - vui lòng đọc objective của project) mà cậu còn không làm được, lại còn lên đây mặc cả “nếu biết làm thế nào thì cần gì hỏi” (nếu cậu vẫn ngu ngốc nghĩ đấy là câu nói bình thường và là đòi hỏi chính đáng, cậu thử nói y nguyên câu đó với professor đang dạy cậu môn này xem, thầy ấy sẽ cho cậu hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đó), thì cậu nên dừng lại cho tới khi cậu hiểu rõ cậu đang học để có kiến thức mà sau này nuôi bản thân cậu, không phải học để gian lận bằng lên đây nhờ người khác làm bài tập hộ cho. Bằng không, chỉ tốn tiền và thời gian của tất cả mọi người để đào tạo ra 1 người không làm nổi project của môn nhập môn thôi.
Cậu có thể gian lận ở trường THPT, hoặc ở đại học, nhưng đừng hi vọng cậu có thể gian lận ở ngoài industry.

Bỏ ngay cái tư tưởng lười biếng và nhờ người khác làm hộ đi. Bắt tay vào đọc lecture notes, phân tích bài toán, lên kế hoạch, mở editor ra và code đi. Trừ khi cậu đã bỏ công ra làm bài tập và gặp vấn đề thực sự, đừng hi vọng có bất cứ ai làm hộ miễn phí bài tập cho cậu trên này.

3 Likes

This topic was automatically closed after 25 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?