Không gian địa chỉ và không gian địa chỉ tuyến tích trong bộ nhớ có ý nghĩa là gì?

computer-architecture

(Oneeee) #1

em xin chào mọi người trong gr , ai giải đáp vấn đề giúp em với ạ !!! em cảm ơn mọi ng`


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?